Projekt instalacji wentylacji

etapy wykonania

Projekt wentylacji w programie CADvent 3D

Aby zmontować sprawnie działający system wentylacji w obiekcie, należy koniecznie wykonać projekt wentylacji, projekt GPWC i odkurzacza centralnego.
Nasi specjaliści wykonają projekt, na podstawie którego zmontowany system zapewnia skuteczne i sprawne działanie przy minimalnych kosztach materiałowych i eksploatacyjnych.
Do wykonania projektu posiadamy specjalny licencjonowany przez firmę Lindab, program CadVent 3D.

                  

Projekt wyznacza:

 • trasy rozprowadzenia kanałów i rozmieszczenia anemostatów.
 • średnice kanałów na poszczególnych odcinkach systemu.
 • oddzielne projekty dla poszczególnych poziomów budynku.
 • usytuowanie centrali wentylacyjnej i jej podłączenie.

 

Wyliczenia:

 • zestawienie materiałowe i wycena w/g cennika firmy Lindab.
 • raport z głośności systemu na poszczególnych elementach oraz ilość wymian powietrza /h.
 • raport ze spadku ciśnienia i przepływu powietrza na poszczególnych elementach.
 • raport regulacji przepustnic.
 • wykonanie symulacji sprawności systemu przy zadanym sprężu wentylatorów centrali.
 • wyliczenia doboru wydajności i sprawności rekuperatora.

 

Rysunki:

 • rzuty poszczególnych poziomów budynku z rozmieszczeniem kanałów.
 • rzuty aksonometryczne 3D

SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

W skład kompletnej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej wchodzą:

 • centrala wentylacyjna - rekuperator
 • czerpnia lub gruntowy wymiennik ciepła
 • wyrzutnia
 • kanały główne - przewody wentylacyjne LindabSafe
 • kanały odgałęźne
 • tłumik
 • dławiki
 • filtry
 • anemostaty nawiewne
 • anemostaty wywiewne

schemat instalacji

 

Etapy wykonania instalacji wentylacyjnej:

etapy instalacji

Wentylacja INTERMACH

Dzięki systemowi wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oszczędzisz na ogrzewaniu domu, ponieważ odzyskasz znaczną część jego ciepła
i będziesz cieszyć się świeżym powietrzem przez cały rok.

Jeśli zamontujesz taki system wentylacji od razu zauważysz zmiany w Twoim domu. Najistotniejsze z nich to:

 • poprawa jakości powietrza, którym codziennie oddychasz;
 • poprawa samopoczucia i komfortu;
 • korzyści ekonomiczne, niższe zużycie energii grzewczej;
 • odzysk ciepła do 84%;
 • brak grzybów i pleśni;