Rodzaje wentylacji

Wentylacja naturalna higrosterowalna

Wentylacja naturalna higrosterowalna

Jest to odmiana wentylacji naturalnej umożliwiająca dostosowanie dopływu powietrza do potrzeb mieszkańców domu. Składa się trzech podstawowych elementów:

 • nawiewników higrosterowalnych, umożliwiających doprowadzenie strumienia powietrza do pomieszczenia;
 • kratek wywiewnych, usuwających zanieczyszczone powietrze;
 • nawiewników o stałym przepływie, zapewniających stały dopływ powietrza, niezbędny dla prawidłowego przebiegu procesu spalania w urządzeniach gazowych.

Nawiewniki higrosterowalne, można montować w górnej części okna (nadproże ościeżnicy, przylgi lub skrzydło), kasecie rolety nad oknem lub obok okna, w ścianie. Lokalizacja ta powoduje, że powietrze dostające się do pomieszczenia jest automatycznie ogrzewane.
Zastosowanie tego typu rozwiązania umożliwia:

 • prawidłową pracę systemu wentylacji naturalnej i mechanicznej wentylacji wywiewnej;
 • regulację strumienia powietrza w zależności od warunków pogodowych oraz wymagań użytkowników;
 • poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach.

Dodatkowo nawiewniki ograniczają ryzyko zawilgocenia pomieszczeń i rozwoju pleśni i grzybów w mieszkaniu.
Higrosterowanie odbywa się za pomocą nawiewników wyposażonych w czujnik, składający się z taśmy z modyfikowanego poliamidu, która reaguje na zawartość pary wodnej w danym pomieszczeniu. Wzrost lub spadek względnej wilgotności powoduje zmianę długości taśmy, oraz otwarcie lub zamknięcie przepustnicy w nawiewniku.
Nawiewniki pracują w zakresie wilgotności względnej od 30% do 70%. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniach jest mniejsza lub równa 30%, nawiewnik jest przymknięty, a do pomieszczenia doprowadzony jest minimalny strumień powietrza.

Wentylacja INTERMACH

Dzięki systemowi wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oszczędzisz na ogrzewaniu domu, ponieważ odzyskasz znaczną część jego ciepła
i będziesz cieszyć się świeżym powietrzem przez cały rok.

Jeśli zamontujesz taki system wentylacji od razu zauważysz zmiany w Twoim domu. Najistotniejsze z nich to:

 • poprawa jakości powietrza, którym codziennie oddychasz;
 • poprawa samopoczucia i komfortu;
 • korzyści ekonomiczne, niższe zużycie energii grzewczej;
 • odzysk ciepła do 84%;
 • brak grzybów i pleśni;