Rodzaje wentylacji

Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna

Najprostszym sposobem na wentylację domu jest wentylacja naturalna, zwana grawitacyjną. Działa ona dzięki różnicy temperatur i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki występowaniu wiatru. Na skutek tych czynników powietrze z zewnątrz dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach, drzwiach lub przez specjalne nawiewniki. Po ogrzaniu się unosi się do góry i wydostaje przez kratki i kanały wentylacyjne.
Żeby wentylacja grawitacyjna działała prawidłowo muszą być więc spełnione następujące warunki:

 • temperatura wewnątrz domu musi być wyższa niż na zewnątrz;
 • na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr;
 • okna i drzwi powinny być \\\"rozszczelnione\\\", aby zapewnić dopływ świeżego powietrza;
 • konstrukcja kanałów wentylacyjnych na dachu powinna być tak zaprojektowana, aby ograniczyć możliwości \\\"wstecznego\\\" wdmuchiwania powietrza.

Skuteczność wentylacji naturalnej zależy więc przede wszystkim od warunków atmosferycznych i zmienia się w ciągu roku. Oznacza to, że właściciele domu nie mają nad jej działaniem żadnej kontroli. Dlatego właśnie, pomimo, że jest to najprostszy sposób, nie poleca się go do kompleksowej wentylacji domu.
Jeśli jednak już została ona zainstalowana, właściciele powinni rozważyć dwie możliwości:

 • zainstalowanie wentylacji mechanicznej, co jest najlepszym i energooszczędnym rozwiązaniem lub przynajmniej
 • przekształcenie swojej wentylacji w wentylację naturalną higrosterowalną, która jednak nie eliminuje strat ciepła w sezonie grzewczym.

Latem, kiedy temperatura na zewnątrz domu jest taka sama a nawet wyższa niż wewnątrz, naturalne ciągi powietrza nie występują, wentylacja przestaje działać lub nawet zachodzi zjawisko nawiewania ciepłego powietrza do budynku. W takiej sytuacji wszystkie zanieczyszczenia powietrza, powstałe na skutek użytkowania domu, nie są wywiewane a mieszkańcy takiego domu oddychają zanieczyszczonym powietrzem o nieodpowiednich parametrach.

Zimą natomiast, różnica temperatur sprzyja dobremu działaniu wentylacji, jednak powietrze, które wpływa do wnętrza domu, szczególnie podczas mrozów i silnych wiatrów, znacznie obniża panującą tam temperaturę i wilgotność powietrza, powodując dyskomfort dla mieszkańców. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie ogrzewania lub ograniczenie dopływu zimnego powietrza - oczywiście jeśli okna wyposażone są w nawiewniki, umożliwiające kontrolowanie napływu nadal przecież mroźnego powietrza.

Obydwa sposoby nie są jednak zadowalające dla właścicieli domu. Pierwszy naraża ich na wzrost kosztów za ogrzewanie, natomiast drugi - stwarza niezdrowy klimat wewnątrz domu.

Warunki atmosferyczne nie są jednak jedynym czynnikiem, który może zakłócać działanie wentylacji naturalnej. Znaczny wpływ na cyrkulację powietrza mają też budowa dachu oraz użytkowanie kominka.
Na dachach o zróżnicowanym kształcie występują przestrzenie, w których panuje nadciśnienie powodujące osłabienie ciągu kominowego. Na nadciśnienie narażone są również kominy wyprowadzone nisko nad połać dachową oraz pomieszczenia, znajdujące się na ostatniej kondygnacji, które mają ograniczoną wysokość kanałów wentylacyjnych.
Kominek natomiast, może zakłócać wentylację, ze względu na duże zapotrzebowanie na powietrze. Jeśli ma go zbyt mało, może dojść do zasysania dymu do pomieszczenia, co oznacza, że dym z przewodu dymowego przedostaje się do kanału wentylacyjnego. Aby temu zapobiec, powietrze do paleniska należy doprowadzać osobnym kanałem.
Kiedyś, konstrukcja i budowa domów (np. miejskich) była tak przemyślana, aby częściowo niwelowała niekorzystne skutki niekontrolowanej wentylacji. Domy posiadały grube, pełne mury, wapienne tynki, drewniane okna, a przede wszystkim bardzo wysokie kondygnacje, co działało jak swoisty akumulator ciepła, zapewniając korzystny mikroklimat panujący wewnątrz domu. Niestety ogrzewanie takich mieszkań bywało niezwykle kosztowne.
Modernizacja tych budynków, polegająca na uszczelnieniu (wymianie) okien w celu ograniczenia strat ciepła, doprowadza jednak do zaniku wentylacji, gdyż powietrze z zewnątrz nie ma którędy napływać do wnętrza domu.

Taki sam problem występuje również w nowoczesnych domach, które już z założenia budowane są według energooszczędnych technologii, narzucających całkowitą szczelność budynku Jest to szczególnie niebezpieczne przy użytkowaniu urządzeń gazowych, których praca prowadzi do przyspieszenia ubytku tlenu i wzrostu stężenia produktów spalania. Wdychanie tych związków, przy braku wymiany powietrza, może doprowadzić do silnego zatrucia.
Aby zaradzić temu problemowi początkowo zaczęto usuwać fragmenty uszczelek w górnej części okna, następnie ze względu na niewielkie efekty, wprowadzono okucia pozwalające na rozszczelnianie okien i tak zwaną mikrowentylację. Jest to rozwiązanie bardziej skuteczne pod warunkiem, że klienci kupujący nowoczesne okna pamiętają o ich rozszczelnianiu.

Najskuteczniejszym jednak rozwiązaniem dla takich „nieoddychających” domów jest zamiana wentylacji naturalnej na wentylację mechaniczną.

Wentylacja INTERMACH

Dzięki systemowi wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oszczędzisz na ogrzewaniu domu, ponieważ odzyskasz znaczną część jego ciepła
i będziesz cieszyć się świeżym powietrzem przez cały rok.

Jeśli zamontujesz taki system wentylacji od razu zauważysz zmiany w Twoim domu. Najistotniejsze z nich to:

 • poprawa jakości powietrza, którym codziennie oddychasz;
 • poprawa samopoczucia i komfortu;
 • korzyści ekonomiczne, niższe zużycie energii grzewczej;
 • odzysk ciepła do 84%;
 • brak grzybów i pleśni;